Ekologia

EKOLOGIA CZY JEST SIĘ CZYM PRZEJMOWAĆ?


Ekologia, w dosłownym tego słowa znaczeniu jest to nauka o domu (grec. oikos– dom i logia– nauka), a rolę domu dla każdego z nas pełni właśnie środowisko o czym zdarza nam się zapomnieć. Wiele elementów wpływa na to jak wygląda struktura i funkcjonowanie przyrody innymi słowy elementy te wpływają na zorganizowanie jednej całości jaką jest środowisko. Oznacza to nic innego jak to, że środowisko wpływa na człowieka, a jednocześnie człowiek wpływa na środowisko. Różnica między tymi dwoma zależnościami jest taka, że działanie człowieka często bywa destrukcyjne.

Przyjmując postawę przyjazną środowisku możemy wyeliminować działania nieprawidłowe. Każdy z nas marzy o pięknym, czystym otoczeniu  w którym dobrze się czuje, dlatego należy pamiętać, że dbając o środowisko dbamy również o nas samych. Życie na ziemi to zespół wzajemnych powiązań między różnymi gatunkami organizmów żywych jak również wzajemne wpływy między równymi ekosystemami.

 

 

Pamiętajmy że jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w szczególny sposób!

 

 

Wpływ człowieka na otoczenie jest ogromny, kształtuje krajobraz i dostosowuje go do swoich potrzeb, prowadzi to do niszczenia wielu gatunków roślin i zwierząt oraz zmian klimatycznych. Człowiek wpływa na środowisko, przyczyniając się w dużej mierze do jego degradacji. Do uprawy roli wykorzystywane są nawozy sztuczne doprowadzając do zanieczyszczeń, a nieprawidłowa gospodarka gruntami skutkuje zubożeniem gleby. Hodowla zwierząt i komercyjna hodowla ryb prowadzi zarówno do eksploatacji zasobów środowiska, jak i również powoduje nieodwracalne zmiany w faunie i florze naszej planety.

 

Czy zanieczyszczone środowisko może wpłynąć na nasze zdrowie?

 

Możemy założyć, że nie interesuje nas stan planety za 200, 500 czy 1000 lat, ale czy bierzemy pod uwagę, że środowisko wpływa bezpośrednio na nas i nasze zdrowie tu i teraz?

Czynniki determinujące nasze zdrowie są liczne i współdziałające, ale cztery najważniejsze z nich zostały przedstawione w 1974 roku przez Marc Lalonde, ówczesnego Ministera Zdrowia Kanady.

 

 

Środowisko warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Korzystnie na nas wpływa czyste powietrze czy woda, a negatywne działanie wynika w znacznym stopniu ze środowiska zdegradowanego szkodliwymi chemicznymi oraz biologicznymi substancjami. Powinniśmy pamiętać, że środowisko jest czynnikiem, który możemy zmodyfikować. Założenia przedstawione przez Lalond’a są aktualne do dzisiaj, więc zastanówmy się czy robimy wystarczająco dużo, aby zapobiec utracie dobrego stanu zdrowia.

Dużą rolę na stan naszego środowiska i jednocześnie na nas samych wpływa emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości 40 m, jest to tak zwana „niska emisja”. Niebezpieczeństwo tego rodzaju emisji spowodowane jest przez ilość źródeł, które wprowadzają zanieczyszczenia do powietrza. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych oraz z transportu spalinowego. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc). Długa ekspozycja na niską emisję naraża nie tylko pojedynczych ludzi, ale powoduje również zmiany klimatyczne na całym świecie: kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki). Jednak ograniczając niską emisję pyłów i szkodliwych gazów możemy zapobiec występowanie negatywnych skutków zdrowotnych i zmian klimatycznych. Na schemacie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska widać skutki zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza.

 

 

 

 

 

Jeżeli zastanawiasz się czy działanie takiej jednostki jak JA ma znaczenie to pozwól, że przedstawię kilka faktów…

 

 

„Na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi, czyli w perspektywie całego globu moje działania nie mają znaczenia” – tak myśli wielu z nas. Zapominamy jednak, że jesteśmy integralna częścią środowiska w którym żyjemy.

Nie ma nic bardziej błędnego niż ignorowanie działań jednostki. Zgodnie z danymi z 2016 roku statystyczny Polak produkuje 280 kg odpadów rocznie, a średnia Unii Europejskiej to 408kg. Tempo przyrostu naturalnego na świecie jest zawrotne, dlatego należy zastanowić się jak skutecznie możemy oszczędzać nasze środowisko już z poziomu naszego domu.

Na samym początku należy zastanowić się nad tym czym odpady są i co możemy zrobić, aby produkować ich mniej, a dostępne nam surowce wykorzystać wydajniej. Wbrew pozorom korzyści wynikające z umiejętnie zagospodarowanych odpadów będą dotyczyły nie tylko środowiska, ale również naszego budżetu domowego.

 

 

Czy wiesz, że…?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *